Beter een goede buurt

Beter een goede buurt is een stadsdorp initiatief in Amsterdam voor alle bewoners van de buurten Aalsmeerwegbuurt West, Aalsmeerwegbuurt Oost en bedrijventerrein De Schinkel. Het is fijn als bewoners elkaar leren kennen en zich verbonden voelen met elkaar. Dit maakt een buurt veel socialer, mooier en inclusiever.

Fablefactory heeft samen met 125Procent dit bijzondere concept bedacht. Beter een goede buurt is voor iedereen, ongeacht leeftijd, sociaal-culturele achtergrond of geaardheid. Het doel is een buurt waarin je elkaar leert kennen, waar je elkaar kan helpen en waar je prettig kunt wonen. En waar verschillende doelgroepen met elkaar in contact komen.

“We zijn niet alleen door de muren van onze appartementen met elkaar verbonden, maar ook door het persoonlijke contact dat wij met elkaar hebben. In deze pittige tijden brengen we graag wat gezelligheid en verbondenheid. ”

Al in de opstartfase was er vanuit de bewoners veel enthousiasme voor het project en veel animo om bij het aanbod betrokken te zijn. Beter een goede buurt vergroot de leefbaarheid van de buurt, omdat er verschillende thema’s aangepakt worden. Zo zijn er bijvoorbeeld de groenvoorzieningen, het onderhoud daarvan maakt de buurt mooier. En tijdens de wekelijkse buurtwandeling wordt er ook zwerfafval geraapt.

De concerten-op-het -dak, waarbij er een sing-a-long concert was voor omwonenden, waren in tijden van social distancing vanwege het coronavirus een steuntje in de rug voor de buurtbewoners.